Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2014

ell
Miło jest żyć chwilą, ale najlepsze jest to, że wiesz, że jutro też jest dzień.
— "Cudowne tu i teraz"
Reposted frompensieve pensieve viafoodforsoul foodforsoul
8088 053a 500
Reposted fromwestwood westwood viaIriss Iriss
ell
5081 f84f

July 21 2014

ell
Unemotional
Reposted fromweightless weightless viafoodforsoul foodforsoul

July 20 2014

ell
Reposted fromheima heima viafoodforsoul foodforsoul
ell
3708 3bd7

April 24 2014

ell
ell
4104 4b5c
ell
1139 f9bd
Dolomites, Italy
Reposted fromretaliate retaliate viafoodforsoul foodforsoul
ell
Czasem rzeczy najzwyklejsze - kiedy się je dzieli z właściwymi ludźmi - bywają niezwykłe.
— Szczęściarz.
Reposted byveronca veronca

April 18 2014

ell
ell
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny. To jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy nasz wzrok.
— Sęp (2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viawiks wiks
ell
Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień, aby kochać, wierzyć i żyć w pełni.
— Dalai Lama
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viawiks wiks
ell
Landscape. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viafoodforsoul foodforsoul

April 12 2014

ell
ell
9406 dd75
Reposted fromIriss Iriss
ell
1477 701a
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss

March 20 2014

ell
2005 9b2e 500
Reposted fromAngiie Angiie viakostkaczekolady kostkaczekolady
ell
Życie ma w sobie tę cudowną, a zarazem okrutna właściwość, że zawsze toczy się dalej. Cokolwiek by się stało.
— Agata Kołakowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl